Skip to main content

VKB Kwaliteitsborging met Oculus

SWK is opgericht om de koper van een woning zekerheid te bieden met betrekking tot de afbouw van zijn woning en zekerheid met betrekking tot de geleverde bouwkwaliteit.

Vanaf de start in 1978 toetst SWK risicogericht de bouwkwaliteit van de aangesloten ondernemingen. Daartoe behoren grote en middelgrote excellente ondernemingen. Het is dan ook logisch dat SWK actief participeert bij de nieuwe Wet Kwaliteitsborging.

Volgend jaar komt er een fundamentele herziening van het stelsel. Vanaf dat moment zal het veel meer gaan over de geleverde kwaliteit, as-built.

SWK heeft een kwalitatief goed instrument ontwikkeld, VKB, voluit Verbeterde Kwaliteitsborging. Het instrument heeft eind 2019 toestemming gekregen voor proefprojecten. Inmiddels zijn we daar volop mee aan de slag.

We zijn trots op kwaliteitsborgers die veel vertrouwen hebben in ons instrument VKB en het systeem van kwaliteitsborging. Met het ondertekenen van de licentie voor Oculus willen wij ook ons vertrouwen uitspreken naar Oculus als kwaliteitsborger. Oculus is al jaren partner van SWK.

Succes Oculus met VKB Kwaliteitsborging en op een verdergaande samenwerking!