Skip to main content

Partners

Bij de uitvoering van de SWK Garantie- en waarborgregelingen werkt SWK nauw samen met de volgende partners:

  • HDI Global SE, the Netherlands
    De door de onderneming aan de koper, op basis van de SWK Garantie- en waarborgregeling, verstrekte garantie wordt gewaarborgd door HDI Global SE, the Netherlands (HDI). HDI staat als verzekeraar onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht at Bonn, Germany.
  • Stichting GarantieWoning 
    Het keurmerk van de Stichting GarantieWoning is van toepassing op de SWK Garantie- en waarborgregeling 2010, 2014 en 2020.
  • De Geschillencommissie
    Geschillen naar aanleiding van de SWK Garantie- en waarborgregeling en de door SWK voorgeschreven modelovereenkomst kunnen aanhangig gemaakt worden bij de Geschillencommissie Garantiewoningen van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken te Den Haag.

Nico Barendse

Telefoon:
(010) 411 16 74
Contact