Skip to main content

Zakelijk vastgoed

Een zakelijk opdrachtgever kan bij zakelijk vastgoed opteren voor alleen een afbouwwaarborg (SWK Waarborgregeling afbouw 2020) of voor een gecombineerde afbouw- en herstelwaarborg (SWK Garantie- en waarborgregeling 2020).