Skip to main content

Privacybeleid

Verwerking persoonsgegevens door SWK

SWK verwerkt NAW gegevens, telefoonnummers en e-mailadressen van een particuliere koper, (hierna: de koper) die een woning/object met SWK garantie heeft gekocht, om aan de koper een SWK waarborgcertificaat te kunnen verstrekken en de SWK regeling uit te kunnen voeren. SWK verwerkt ook gegevens die de koper zelf aan SWK heeft verstrekt, bijvoorbeeld om een door de koper per e-mail gestelde vraag te kunnen beantwoorden.

De persoonsgegevens, die door SWK worden verwerkt, kan SWK uitwisselen met derden voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van haar taken of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarbij zorgt SWK voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens conform de daartoe gestelde wettelijke vereisten. SWK bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de SWK regeling of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

De koper kan SWK verzoeken om inzage te geven in de door SWK verwerkte persoonsgegevens. Als deze gegevens onjuist of niet relevant zijn volgens de koper, kan hier een verzoek gedaan worden tot correctie of verwijdering van de betreffende gegevens. Klachten over het SWK privacybeleid kunnen worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.