Skip to main content

VKB: Verbeterde kwaliteitsborging

VKB: Verbeterde Kwaliteitsborging

Het Instrument VKB is een door SWK ontwikkeld kwaliteitsborgingssysteem. In dit systeem heeft de ondernemer die een bouwwerk realiseert een belangrijke rol bij het aantonen van de daadwerkelijk geleverde kwaliteit. De kwaliteitsborger ziet er op toe dat de ondernemer de kwaliteit inderdaad ook naar behoren vastlegt, zodat bij gereedmelding van het bouwwerk een verklaring kan worden afgegeven. De mate van beheersing van de eigen processen van de ondernemer bepaalt de mate waarin de kwaliteitsborger aanvullende controles uit moet voeren.

SWK Instrument VKB toegelaten!

Het instrument VKB, hét instrument voor kwaliteitsborging, is toegelaten. De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) vereist het toepassen van enerzijds een instrument en anderzijds externe kwaliteitsborgers. Met het toegelaten instrument VKB kunnen bedrijven en kwaliteitsborgers aan de slag! Het procesgerichte instrument past goed bij de projectmatige bouw en daarop ingerichte kwaliteitssystemen van bedrijven.

SWK is verheugd en trots dat VKB aan alle strenge toelatingseisen van de Rijksoverheid voldoet. Met VKB is veel geoefend door SWK deelnemers en externe kwaliteitsborgers.

Dit mooie resultaat is tot stand gekomen met inzet van vele samenwerkende partijen! SWK deelnemers, externe adviseurs, externe kwaliteitsborgers en medewerkers SWK.

Vanaf de start was het ministerie enthousiast over onze VKB aanpak en dat enthousiasme en die betrokkenheid is nu ook ondersteund en erkend door de toelatingsorganisatie.

Voor instrument VKB, klik hier –> Instrument VKB versie 2022-1.3 DEF (2022-06-29)

Erkende Kwaliteitsborgers

Door SWK wordt het Instrument VKB aangeboden en beheerd. De daadwerkelijke kwaliteitsborging wordt uitgevoerd door onafhankelijke kwaliteitsborgers. Deze kwaliteitsborgers worden door middel van een licentie erkend om met het Instrument VKB te mogen werken. Om toegelaten te worden moeten de Kwaliteitsborgers onder meer ruime ervaring hebben op het gebied van het uitvoeren van audits, toetsen en beoordelen van bouwplannen, zowel in de ontwerp- als in de uitvoeringsfase.

Wilt u per 1 januari 2024 een grondgebonden woningbouwproject uitvoeren met het Instrument VKB, dan kunt u als aannemer en/of opdrachtgever contact opnemen met een van de onderstaande kwaliteitsborgers:

Ook voor het uitvoeren van eventuele proefprojecten, in gevolgklasse 2, kunt u als aannemer en/of opdrachtgever contact opnemen met een van de bovenstaande kwaliteitsborgers.