Skip to main content

Verlengde garantietermijnen

Binnen de maximale grenzen van Module IV is het voor zakelijke opdrachtgevers mogelijk om in overleg met de deelnemer te opteren voor langere garantietermijnen.

Nadere informatie kan worden verkregen bij Gerard van Rijk (Manager Bouw) via telefoonnummer: 010 – 281 89 30.