Skip to main content

Huurwoningen

Een zakelijk opdrachtgever kan bij huurwoningen opteren voor alleen een afbouwwaarborg (SWK Waarborgregeling Afbouw 2020) of voor een gecombineerde afbouw- en herstelwaarborg (SWK Garantie- en waarborgregeling 2020).