Skip to main content

VKB Kwaliteitsborging met Borg4

SWK | Garantie- en waarborgregelingen in de bouw is opgericht om de koper van een woning zekerheid te bieden met betrekking tot de afbouw van zijn woning en zekerheid met betrekking tot de geleverde bouwkwaliteit.

Vanaf de start in 1978 toetst SWK risicogericht de bouwkwaliteit van de aangesloten ondernemingen. Daartoe behoren grote en middelgrote excellente ondernemingen. Het is dan ook logisch dat SWK actief participeert bij de nieuwe Wet Kwaliteitsborging.

Volgend jaar komt er een fundamentele herziening van het stelsel. Vanaf dat moment zal het veel meer gaan over de geleverde kwaliteit, as-built.

SWK heeft een kwalitatief goed instrument ontwikkeld; VKB, voluit Verbeterde Kwaliteitsborging. Het instrument VKB is recent toegelaten door de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw. Daarnaast mag het instrument sinds eind 2019 worden toegepast bij het uitvoeren van proefprojecten. Inmiddels zijn we daar volop mee aan de slag en worden er, verspreid over het gehele land, verschillende proefprojecten met het Instrument VKB gerealiseerd.

We zijn trots op kwaliteitsborgers die veel vertrouwen hebben in ons instrument VKB en het systeem van kwaliteitsborging. Met het ondertekenen van de licentie voor Borg4 spreken wij ons vertrouwen uit naar Borg4 als kwaliteitsborger. Borg4 is een nieuwe partner van SWK.

Succes Borg4 met VKB Kwaliteitsborging en op een verdergaande samenwerking!