Skip to main content

Vacature Senior Bouwkundig Adviseur

Wij zijn op zoek naar een Senior Bouwkundig Adviseur

Heb jij ervaring met complexe bouwprojecten, bouwtoezicht, bouwkwaliteit en risicomanagement in de bouw en ben je graag een technisch boegbeeld van de organisatie? Ben je daarnaast bekend met kwaliteitsnormen en technologische ontwikkelingen binnen de bouw?

Wij zoeken een senior bouwkundig adviseur die ons team komt versterken.

Als senior bouwkundig adviseur bij SWK onderhoud je contacten met deelnemende bouwpartijen over innovatieve ontwikkelingen in de bouw, vertaal je ontwikkelingen naar kansen en risico’s, adviseer je op technisch gebied en heb je een bemiddelende rol, zowel intern als extern. Hierbij werk je nauw samen met externe stakeholders en verbind je de juiste collega’s.

Je volgt de ontwikkelingen in de bouw en werkt proactief mee met de uitwerking van de strategie van SWK, mede door input te leveren over productverbetering en -ontwikkeling. Je hebt een vernieuwende blik. Je adviseert de Manager Techniek en directie over de marktontwikkelingen en hoe SWK hierop in kan spelen.

Jouw taken en verantwoordelijkheden:

  • Je vertaalt en visualiseert technische bouwontwikkelingen in relatie tot de SWK Garantie- en waarborgregeling.
  • Je bouwt mee aan dashboards om op tactisch- en strategisch niveau het risicomanagement in te richten.
  • Je identificeert en analyseert complexe technische vraagstukken en adviseert overeenkomstig over het risicobeheer.
  • Je beheerst het noodscenario faillissementen en voert indien van toepassing technische taken daarbinnen uit.
  • Je bouwt het netwerk uit en communiceert en contacteert met externe SWK relevante relaties en onderhoudt deze relaties.
  • Je bemiddelt tussen kopers en deelnemende bedrijven bij geschillen over de oplossing van bouwtechnische gebreken.
  • Je bent inhoudelijk op de hoogte van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging. SWK is instrumentaanbieder van het toegelaten instrument
  • Verbeterde Kwaliteitsborging (VKB). Zodra de Wet Kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb) van kracht is, kunnen met dit instrument alle categorieën bouwwerken in gevolgklasse 1 worden gebouwd. Je werkt actief mee aan de SWK taken hierbinnen.

Dagmar Schenkel (YER)

+31 (0)6 292 391 76
Contact