Skip to main content

Aanvraagformulier kopie SWK waarborgcertificaat

  • Het SWK waarborgcertificaat en de SWK garantie horen bij de woning. Na oplevering van de woning is het niet mogelijk het SWK waarborgcertificaat over te schrijven op een andere naam en/of koper(s).
  • Eind mei 2021 is SWK overgegaan op een andere software applicatie. Hierdoor is het mogelijk dat het planregistratienummer op het SWK waarborgcertificaat afwijkt van het planregistratienummer in de (koop-)aannemingsovereenkomst. Dit heeft geen gevolgen voor de SWK garantie.
  • Het SWK waarborgcertificaat wordt als PDF-document via E-mail verzonden. Check uw spam-box! (afzender: no-reply@swk.nl)
  • Aanvragen voor kopie waarborgcertificaten ouder dan 3 jaar, hebben een verwerkingstermijn van 10 werkdagen.
  • Als de woning langer dan 10 jaren en 3 maanden geleden is opgeleverd, is de SWK garantie verlopen en wordt door SWK geen kopie van het SWK waarborgcertificaat verstrekt.

Dit nummer kun je terugvinden op één van de eerste pagina's van je koop-/aannemingsovereenkomst.

Dit nummer kun je terugvinden op je SWK waarborgcertificaat.