Skip to main content

Aanvraagformulier bemiddeling

Afdeling Bemiddeling

010 - 281 89 88

Gegevens Garantiegerechtigde / Koper

Ik treed op namens de Garantiegerechtigde / Koper

SWK waarborgcertificaat

Het certificaatnummer vind je op uw waarborgcertificaat. De schrijfwijze van het certificaatnummer moet gelijk zijn aan de schrijfwijze op het waarborgcertificaat, anders kan je verzoek niet in behandeling genomen worden.

  • Voor certificaten afgegeven voor 31-05-2021 is de schrijfwijze Sx.xx.xx.xxx.xxx (bijvoorbeeld SA.58.03.91.000.001)
  • Voor certificaten vanaf 31-05-2021 is de schrijfwijze xx-xxx-xxx (bijvoorbeeld 21-000-001)

Contactpersoon (bouw-)ondernemers

Gebreken

Klacht 1