Skip to main content

SWK, sinds 1978

SWK verstrekt sinds 1978 waarborgcertificaten aan kopers van woningen die gebouwd worden door bij SWK aangesloten ondernemingen. SWK is daarmee het oudste waarborgfonds in Nederland.

In samenwerking met onze deelnemers geven wij invulling aan de verstrekte garanties. Hiervoor werken wij nauw samen met verzekeraar HDI. Samen met de bij ons aangesloten ondernemingen dragen we bij aan kwalitatief betere bouw en aan zekerheid voor bouwer, opdrachtgever en gebruiker.

Over ons

Waarom SWK?

Passende waarborg voor elk project, ook maatwerk

Elk woningbouwproject, hoe complex ook, kan bij SWK worden aangemeld en verzekerd.

Kennisdeling

De SWK professionals beschikken over jarenlange kennis en ervaring op het gebied van de SWK Garantie- en waarborgregeling en staan klaar om deze kennis te delen en u daarbij te adviseren.

Zekerheid én kwaliteit

SWK toetst of deelnemers voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Dat geeft zekerheid aan kopers en zakelijke opdrachtgevers.
De SWK regeling voldoet aan de eisen van het keurmerk van Stichting GarantieWoning.
SWK is al ruim 25 jaar ISO-gecertificeerd.